Olympisch vuur

De Alliantie Olympisch Vuur was de samenwerking tussen sportbonden, het kabinet en de belangrijkste bestuurlijke organisaties van Nederland.

De ambitie was om gezamenlijk naar Olympisch niveau toe te werken en hiermee de Spelen in 2028 naar Nederland te halen.

Door politieke en economische ontwikkelingen is het project inmiddels gestaakt.

Just Ask produceerde het afsluitende seminar in Tilburg.